Zadeva


Naslov:

Akcijski načrt za leti 2022 in 2023 za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018‒2028
Predlagatelj:

MZ

Datum objave na spletu:

03/14/2022

Šifra dokumenta:

18100-4/2022


Vsebina: