Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MDDSZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/17/2020

Klasifikacijska številka:

00711-13/2020/4

Seja:

44. Redna seja2.12Predlog sklepa o podaljšanju ukrepa delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa

EVA:

2020-2611-0058


UredbaSklep.doc - UredbaSklep.doc

 UredbaSklep_P.pdf