Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 4 Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
Predlagatelj:

MNZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

09/13/2021

Šifra dokumenta:

00717-64/2021/11

EVA:

2021-1711-0081

Vsebina:

2021-01-2871-2021-01-2708-npb4.doc - 2021-01-2871-2021-01-2708-npb4.doc