Naslov:

Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/2454 glede datumov začetka uporabe zaradi krize, ki jo je povzročil izbruh COVID-19
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

05/28/2020

Datum objave na spletu:

06/01/2020

Šifra dokumenta:

54924-10/2020/1Stališče29.5.2020.doc - Stališče29.5.2020.doc