Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Uredba o spremembi Uredbe o požarni taksi
Predlagatelj:

MO

Datum objave na spletu:

01/11/2022

Šifra dokumenta:

00704-13/2022

EVA:

2021-1911-0026

Vsebina: