Zadeva


Naslov:

Uvrstitev novega projekta 2611-22-0914 – Gradnja bivalne enote Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2022 – 2025
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum objave na spletu:

05/11/2022

Šifra dokumenta:

41013-80/2022


Vsebina: