Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Uredba o določitvi vzorca izjave o dostopnosti glede skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij z zahtevami glede dostopnosti ter o metodologiji spremljanja skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij
Predlagatelj:

SDP

Datum objave na spletu:

03/21/2022

Šifra dokumenta:

00704-129/2022

EVA:

2022-1545-0001

Vsebina: