Naslov:

Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za prenosni plinovod R15/1 Ljutomer–Kidričevo
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

02/26/2021

Datum objave na spletu:

03/04/2021

Šifra dokumenta:

35000-6/2021/1POTR_VG_sklep_DPN.docx - POTR_VG_sklep_DPN.docx
POTR_VG_sklep_DPN.pdf - POTR_VG_sklep_DPN.pdf