Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 2 Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

05/03/2021

Šifra dokumenta:

00719-14/2021/8

EVA:

2020-2550-0033

Vsebina:

2021-01-1405-2015-01-3428-npb2.doc - 2021-01-1405-2015-01-3428-npb2.doc
2021-01-1405-2015-01-3428-npb2-p1.doc - 2021-01-1405-2015-01-3428-npb2-p1.doc2021-01-1405-2015-01-3428-npb2-p2.doc - 2021-01-1405-2015-01-3428-npb2-p2.doc