Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 8 Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču
Predlagatelj:

MzI

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/08/2022

Šifra dokumenta:

00704-125/2022/8

EVA:

2021-2430-0140

Vsebina:

2022-01-0973-2008-01-3158-npb8.doc - 2022-01-0973-2008-01-3158-npb8.doc
2022-01-0973-2008-01-3158-npb8-p1.doc - 2022-01-0973-2008-01-3158-npb8-p1.doc2022-01-0973-2008-01-3158-npb8-p2.doc - 2022-01-0973-2008-01-3158-npb8-p2.doc