Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Sklep o razpisu koncesij za izvajanje visokošolskih študijskih programov prve in druge stopnje
Predlagatelj:

MIZŠ

Datum objave na spletu:

11/18/2021

Šifra dokumenta:

00727-37/2021

EVA:

2021-3330-0128

Vsebina: