Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/01/2022

Klasifikacijska številka:

00704-146/2022/2

Seja:

120. Redna seja1.52Predlog odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnem ukrepu pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19

EVA:

2022-2711-0049


UredbaSklep.docx - UredbaSklep.docx


 UredbaSklep_P.pdf