Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Uredba o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije
Predlagatelj:

SVZ

Datum objave na spletu:

10/08/2020

Šifra dokumenta:

00701-20/2020

EVA:

2020-1517-0001

Vsebina: