Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Uredba o izvajanju Zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade
Predlagatelj:

MF

Datum objave na spletu:

05/30/2022

Šifra dokumenta:

00704-204/2022

EVA:

2022-1611-0066

Vsebina: