Naslov:

Besedilo sprejetega Sklepa o dopolnitvah Sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2022/2023
Predlagatelj:

MIZŠ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

02/25/2022

Šifra dokumenta:

60301-1/2022/20


Vsebina:

soglasje.docx - soglasje.docx soglasje_P.pdf