Zadeva


Naslov:

Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za prenosni plinovod R15/1 Ljutomer–Kidričevo




Predlagatelj:

MOP

Datum objave na spletu:

03/04/2021

Šifra dokumenta:

35000-6/2021


Vsebina: