Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2022
Predlagatelj:

MK

Datum objave na spletu:

01/17/2022

Šifra dokumenta:

00704-22/2022

EVA:

2021-3340-0069

Vsebina: