Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MNZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/01/2022

Klasifikacijska številka:

00704-143/2022/3

Seja:

120. Redna seja1.4Predlog uredbe o izračunu višine povračila dela stroškov občinam zaradi povečanega nadzora državne meje

EVA:

2022-1711-0009


UredbaSklep.docx - UredbaSklep.docx


 UredbaSklep_P.pdf