Zadeva


Naslov:

Mnenje o izpolnjevanju zagotovil akreditacije sistema za operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, številka (CCI) 2014SI16MAOP001
Predlagatelj:

MF

Datum objave na spletu:

05/14/2020

Šifra dokumenta:

54402-3/2020


Vsebina: