Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MzI

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

03/29/2021

Klasifikacijska številka:

00710-33/2021/3

Seja:

67. Redna seja6Predlog odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije

EVA:

2021-2430-0047


UredbaSklep.docx - UredbaSklep.docx


 UredbaSklep_P.pdf