Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MIZŠ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

03/29/2021

Klasifikacijska številka:

00727-16/2021/5

Seja:

67. Redna seja2Predlog odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov

EVA:

2021-3330-0043


UredbaSklep.docx - UredbaSklep.docx


 UredbaSklep_P.pdf