Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1.
oktobra 2020 do 31. januarja 2021
Predlagatelj:

MKGP

Datum objave na spletu:

03/09/2021

Šifra dokumenta:

00715-7/2021

EVA:

2021-2330-0012

Vsebina: