Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Odlok o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo
Predlagatelj:

GSV

Datum objave na spletu:

10/10/2020

Šifra dokumenta:

00701-22/2020

EVA:

2020-1511-0007

Vsebina: