Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Uredba o opravljanju obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja
komunalnih odpadkov
Predlagatelj:

MOP

Datum objave na spletu:

04/22/2022

Šifra dokumenta:

00704-140/2022

EVA:

2021-2550-0077

Vsebina: