Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

09/29/2021

Klasifikacijska številka:

41013-83/2021/3

Seja:

95. Redna seja1.8Predlog za uvrstitev projekta 2555-21-0019 Protipoplavna varnost od Ločice do Letuša-Polzela v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2021–2024SklepVlade.docx - SklepVlade.docxP_obrazec3_Polzela.pdf - P_obrazec3_Polzela.pdf


 SklepVlade_P.pdf