Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-Cov-2
Predlagatelj:

MZ

Datum objave na spletu:

12/14/2020

Šifra dokumenta:

00725-54/2020

EVA:

2020-2711-0143

Vsebina: