Zadeva


Naslov:

Finančni načrt Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za leto 2022
Predlagatelj:

ZPIZ

Datum objave na spletu:

01/11/2022

Šifra dokumenta:

47300-6/2021


Vsebina: