Zadeva


Naslov:

Sklep za prerazporeditev in razporeditev pravic porabe ( SVRK, MZZ, MF, MDDSZ, MNZ, Direkcija RS za infrastrukturo)
Predlagatelj:

MF

Datum objave na spletu:

02/14/2022

Šifra dokumenta:

41012-12/2022


Vsebina: