Naslov:

Novo gradivo - Predlog uredbe o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

04/06/2020

Datum objave na spletu:

04/06/2020

Šifra dokumenta:

00712-5/2020/7

EVA:

2018-1611-0038


Uredba 6.4.20.doc - Uredba 6.4.20.doc