Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
Predlagatelj:

MNZ

Datum objave na spletu:

09/11/2021

Šifra dokumenta:

00717-64/2021

EVA:

2021-1711-0081

Vsebina: