Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MO

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/27/2022

Klasifikacijska številka:

00704-20/2022/3

Seja:

111. Redna seja1.2Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o obrambnem načrtovanju

EVA:

2021-1911-0028


UredbaSklep.docx - UredbaSklep.docx


 UredbaSklep_P.pdf