Zadeva


Naslov:

Uvrstitev novega projekta 2611-22-0917 – Socialno varstveni zavod Hrastovec - gradnja dislocirane bivalne enote Lenart v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2022 – 2025
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum objave na spletu:

05/11/2022

Šifra dokumenta:

41013-85/2022


Vsebina: