Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MJU

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

10/23/2020

Klasifikacijska številka:

10007-79/2020/2

Seja:

37. Redna seja4DInformacija o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela in kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi za javne uslužbence po prenehanju veljavnosti Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov s predlogom izhodišč za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede drugačne ureditve povračil stroškov prevoza na delo in z dela in kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državiSklepVlade.doc - SklepVlade.doc
37sv4D.doc - 37sv4D.doc


 SklepVlade_P.pdf