Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Razdrto 2 v občinah Divača in Postojna
Predlagatelj:

MzI

Datum objave na spletu:

04/29/2021

Šifra dokumenta:

00710-46/2021

EVA:

2021-2430-0019

Vsebina: