Predlog zakona


Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum objave na spletu:

03/08/2021

Šifra dokumenta:

00711-2/2021

EVA:

2020-2611-0024

Vsebina: