Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 1 Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

06/15/2020

Šifra dokumenta:

00715-24/2020/9

EVA:

2020-2330-0056

Vsebina:

2020-01-1400-2019-01-3490-npb1.doc - 2020-01-1400-2019-01-3490-npb1.doc
2020-01-1400-2019-01-3490-npb1-p1.doc - 2020-01-1400-2019-01-3490-npb1-p1.doc2020-01-1400-2019-01-3490-npb1-p2.doc - 2020-01-1400-2019-01-3490-npb1-p2.doc