Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnem ukrepu pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19
Predlagatelj:

MZ

Datum objave na spletu:

03/31/2022

Šifra dokumenta:

00704-146/2022

EVA:

2022-2711-0049

Vsebina: