Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Sklep o preoblikovanju javnega zavoda Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko v javni raziskovalni zavod
Predlagatelj:

MIZŠ

Datum objave na spletu:

05/04/2022

Šifra dokumenta:

00704-178/2022

EVA:

2022-3330-0013

Vsebina: