Naslov:

Dopis DZ - odgovor
Predlagatelj:

Jelinčič Plemeniti Zmago

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

10/08/2020

Šifra dokumenta:

00105-87/2020/6


Vsebina:

DZOdgovorPoslaVprasa.doc - DZOdgovorPoslaVprasa.doc
DZSklepVlade37.doc - DZSklepVlade37.doc
DZSklepVlade37.pdf - DZSklepVlade37.pdf
 DZOdgovorPoslaVprasa_P.pdf