Naslov:

Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (DZ, GSV, MZI, MF, SVRK, MDDSZ, SURS, MZ, MIZŠ, MOP)
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

01/17/2022

Datum objave na spletu:

01/17/2022

Šifra dokumenta:

41012-4/2022/1PR26preRazpVRS.doc - PR26preRazpVRS.doc
PR26preRazpVRS_P.pdf - PR26preRazpVRS_P.pdf