Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/01/2022

Klasifikacijska številka:

41012-21/2022/3

Seja:

120. Redna seja1.19Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabnikiSklepVlade.docx - SklepVlade.docxpriloga148.pdf - priloga148.pdf


 SklepVlade_P.pdf