Naslov:

Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:

01/10/2022

Datum objave na spletu:

01/11/2022

Šifra dokumenta:

00704-15/2022/1

EVA:

2021-2330-0113


VG_Uredba.doc - VG_Uredba.docVG_Uredba.pdf - VG_Uredba.pdf