Zadeva


Naslov:

Odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta Hibridni oblak računalniški oblak po principu JZP
Predlagatelj:

MGRT

Datum objave na spletu:

05/13/2022

Šifra dokumenta:

30200-2/2022


Vsebina: