Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
Predlagatelj:

MIZŠ

Datum objave na spletu:

03/16/2020

Šifra dokumenta:

00710-7/2020

EVA:

2020-3330-0014

Vsebina: