Zadeva


Naslov:

Sklep o prerazporeditvi pravic porabe (MZ)
Predlagatelj:

MF

Datum objave na spletu:

06/05/2020

Šifra dokumenta:

41012-59/2020


Vsebina: