Naslov:

Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o spremembi direktiv (EU) 2017/2455 in (EU) 2019/1995 glede datumov prenosa in začetka uporabe zaradi krize, ki je posledica izbruha COVID-19
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

05/28/2020

Datum objave na spletu:

06/01/2020

Šifra dokumenta:

54924-12/2020/1Stališče29.5.2020.doc - Stališče29.5.2020.doc