Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
Predlagatelj:

MF

Datum objave na spletu:

04/06/2020

Šifra dokumenta:

00712-5/2020

EVA:

2018-1611-0038

Vsebina: