Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MK

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/27/2022

Klasifikacijska številka:

00704-22/2022/3

Seja:

111. Redna seja1.1Predlog uredbe o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2022

EVA:

2021-3340-0069


UredbaSklep.docx - UredbaSklep.docx


 UredbaSklep_P.pdf