Zadeva


Naslov:

Uvrstitev projektov 2330-20-0038 »Odprava motenj v vinskem sektorju - COVID-19« in 2330-20-0039 »Zelena trgatev 2020« v veljavni Načrt razvojnih programov 2020-2023
Predlagatelj:

MKGP

Datum objave na spletu:

10/08/2020

Šifra dokumenta:

41013-63/2020


Vsebina: