Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Sklep o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva
Predlagatelj:

MZ

Datum objave na spletu:

12/10/2021

Šifra dokumenta:

00725-108/2021

EVA:

2021-2711-0223

Vsebina: